Język polski poza granicami kraju

Red. Dubisz Stanisław

Uniwersytet Opolski
Opole 1997

Zbiór tekstów podsumowujący informacje dotyczące polszczyzny najważniejszych grup użytkowników mieszkających na obczyźnie. W publikacji odnajdziemy propozycje uściśleń terminologicznych uważanych dziś za podstawowe i obowiązujące. Jest to pozycja niezbędna w badaniach nad polszczyzną funkcjonującą poza granicami kraju.

SPIS TREŚCI

STANISŁAW GAJDA: Przedmowa
STANISŁAW DUBISZ: Wstęp

I JĘZYK POLSKI POZA GRANICAMI KRAJU – WSTĘPNE INFORMACJE I DEFINICJE

STANISŁAW DUBISZ: Badania nad polszczyzną poza granicami kraju
STANISŁAW DUBISZ: Język polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych
STANISŁAW DUBISZ: Zróżnicowanie geograficzne i demograficzne polonocentrycznych zbiorowości poza granicami kraju

II AUTOCHTONICZNE POLSKIE ZBIOROWOŚCI ETNICZNE, SKUPISKA OSADNICZE I PRZESIEDLEŃCZE

JOLANTA MĘDELSKA, ZOFIA SAWANIEWSKA-MOCHOWA: Język polski na Litwie
HALINA KARAŚ: Język polski na Łotwie
ELŻBIETA RUDNICKA-FIRA, ALDONA SKUDRZYKOWA: O języku Polaków na Białorusi
ZYGMUNT GAŁECKI: Język polski na Ukrainie
WANDA DECYK: Uwagi o języku społeczności polskiej w Rosji
ROBERT MRÓZEK: Język Polaków w Czechach
ROBERT MRÓZEK: Polszczyzna na Słowacji
ELŻBIETA ARTOWICZ: Zbiorowość polska na Węgrzech i jej język

III POLONIJNE ZBIOROWOŚCI KONTYNENTALNE

ELŻBIETA SĘKOWSKA: Polska grupa etniczna w Wielkiej Brytanii i jej język
ALICJA NAGÓRKO: Język polski w Niemczech
WANDA DECYK: Język zbiorowości polonijnej w Holandii
ELŻBIETA SĘKOWSKA: Polszczyzna Polonii w Szwecji
JÓZEF PORAYSKI-POMSTA: Język polski we Francji
JÓZEF PORAYSKI-POMSTA: Język polski w Belgii
ELŻBIETA WIERZBICKA: Włoski język polonijny

IV POLONIJNE I POLSKIE ZBIOROWOŚCI ZAMORSKIE

STANISŁAW DUBISZ: Polonia i jej język w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
DOROTA ADAMIEC: Język zbiorowości polonijnej w Kanadzie
JADWIGA LINDE-USIEKNIEWICZ: Język polski w Brazylii
EDYTA BAŃKOWSKA: Język zbiorowości polonijnej w Argentynie
ELŻBIETA SĘKOWSKA: Australia – zbiorowość polonijna i jej język
EDYTA BAŃKOWSKA: Język zbiorowości polonijnej w Republice Południowej Afryki PRZEMYSŁAW WACŁAW TUREK: Polszczyzna kontraktowa. Język skupisk Polaków pracujących na budowach eksportowych w krajach arabskich

V JĘZYK POLSKI POZA GRANICAMI KRAJU – PRÓBA CHARAKTERYSTYKI KONTRASTOWEJ

STANISŁAW DUBISZ: Kontrastowa metoda opisu polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych poza granicami kraju
STANISŁAW DUBISZ: Kontakt językowy <-> interferencja <-> bilingwizm
STANISŁAW DUBISZ: Kontakt językowy a kontakt kulturowy (antroponimy w zbiorowościach polonijnych)
STANISŁAW DUBISZ: Kontrastowe cechy języka zbiorowości polonocentrycznych poza granicami kraju
STANISŁAW DUBISZ: Językowo-kulturowe strefy polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych poza granicami kraju

Accessibility