Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej

Gębal Przemysław E.

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka
Kraków 2014

Książka przedstawia historię i założenia krakowskiej szkoły glottodydaktyki. Zaproponowanie nazwy dla praktyki badawczej i dydaktycznej nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim, nadało jej nowy sens i wymiar, a także otworzyło nieznane dotąd obszary zainteresowań metodycznych nauczania jpjo. Ponadto nazwa ta obejmuje swym zakresem wiele prac powstających w ramach glottodydaktyk szczegółowych.

Accessibility