Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 02. Kształcenie cudzoziemców. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Red. Wróblewska Hanna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1989

 

 

W 2. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty będące podsumowaniem konferencji, która odbyła się z okazji jubileuszu Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Dotyczyła ona doboru materiału językowego na lekcjach jpjo, roli nauczyciela w rozwijaniu sprawności językowych, wykorzystania materiałów pomocniczych w glottodydaktyce oraz organizacyjnych i wychowawczych problemów w nauczaniu cudzoziemców. Większość tekstów została napisana w języku polskim, lecz w tomie znajduje się też kilka artykułów po bułgarsku i niemiecku.