Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 03. Nauczanie po polsku

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1991

W 3. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty poświęcone nauczaniu przedmiotów kierunkowych w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Kilka artykułów poświęcono problematyce ogólnej, m.in. programom nauczania jpjo, strategiom przyswajania języka u dzieci dwujęzycznych, sposobom porozumiewania się cudzoziemców w początkowym okresie uczenia się.

Accessibility