Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 04. Materiały z konferencji

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1992

W 4. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty stanowiące podsumowanie konferencji, która odbyła się w Łodzi w 1992 roku. Dotyczyła ona metodycznych i merytorycznych aspektów nauczania języka polskiego jako obcego. Poruszone problemy zostały podzielone na obszary traktujące o wykorzystaniu tekstów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, wprowadzaniu frazeologii, leksyki, elementów fonetyki oraz o roli programów multimedialnych w edukacji językowej cudzoziemców.

Spis treści

DOBÓR MATERIAŁU

URSZULA CZARNECKA, MAŁGORZATA GASZYŃSKA: Teksty literackie w procesie nauczania rozumienia
MAŁGORZTA KITA: Polszczyzna kulturalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ANDRZEJ MARIA LEWICKI: Zakres frazeologii
ANNA PAJDZIŃSKA: Frazeologizmy w polskiej poezji współczesnej. Problemy interpretacyjne cudzoziemców
JACEK SKAWIŃSKI: Polszczyzna potoczna a kształcenie polonistyczne cudzoziemców
HELENA ZGÓŁKOWA: Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców. Charakterystyka leksykalna
ANNA SERETNY: Obrazkowy słownik języka polskiego dla obcokrajowców na tle innych publikacji

TERMINOLOGIA GLOTTODYDAKTYCZNA

ULRICH DRECHSEL: Glottodydaktyka a terminologia składniowa
HALINA RYBICKA-NOWACKA: Interferencje w procesie tworzenia polskiej terminologii glottodydaktycznej

METODY I ŚRODKI NAUCZANIA

STANISŁAW BEDNAREK: Trudności językowe i merytoryczne w nauczaniu przygotowawczym fizyki studentów cudzoziemców

ROBERT DĘBSKI: Komputery w nauczaniu języków obcych z uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego; kierunki rozwoju oprogramowania dydaktycznego
MAGDALENA FOLAND-KUGLER: Metodyka nauczania fonetyki języka polskiego (Postulaty ogólne oraz propozycje ćwiczeń fonetycznych dla początkujących i zaawansowanych)
WALDEMAR MARTYNIUK: Grundbaustein Polnisch jako przykład programu progowego języka polskiego jako obcego
KAZIMIERZ MICHALEWSKI: Gramatyka dydaktyczna
WIESŁAWA MOŚCICKA-FILIPCZAK: Podręczniki do nauki języka polskiego dla Niemców w dwudziestoleciu międzywojennym. Problem doboru sytuacji i odpowiadających im struktur językowych, w szczególności słownictwa
URSULA NEBE: Zur Modellierung der Progression von allgemeinsprachlichen Lesetexten in der studienvorbereitenden Ausbildung Deutsch für Ausländer
MAREK WÓJCIKIEWICZ: Tłumaczenie w programach nauczania języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka polskiego jako obcego)

ORGANIZACJA NAUCZANIA

JADWIGA KOWALIKOWA: Składniki polonistycznego kształcenia cudzoziemców w nauczaniu języka polskiego na uniwersytecie zagranicznym
JERZY NOWACKI: Nauczanie języka polskiego jako obcego w wybranych ośrodkach w Polsce (na podstawie przeprowadzonego sondażu)

Accessibility