Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 05. Studia i materiały

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1994

W 5. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego poświęcone ogólnym zagadnieniom nauczania języka polskiego jako obcego i pomocom dydaktycznym w nauczaniu jpjo na różnych poziomach zaawansowania językowego. Część ta zawiera również sprawozdania z toku studiów wybranych europejskich uniwersytetów.

Accessibility