Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 06. Studia i materiały

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1996

W 6. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego o dość zróżnicowanej tematyce, która obejmuje następujące zagadnienia: specyfika polskich tekstów naukowych i sposoby ich wykorzystania w nauczaniu języka polskiego, frazeologia, programy nauczania, pomoce dydaktyczne oraz niekonwencjonalne metody glottodydaktyczne. Tom zawiera również sprawozdania z toku studiów wybranych europejskich uniwersytetów.

Accessibility