Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 07/08. Kształcenie specjalistyczne cudzoziemców

Red. Ostromęcka-Frączak Bożena

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1996

W 7. i 8. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty podsumowujące konferencję, która odbyła się w Łodzi w 1995 roku. Dotyczyła ona zagadnień związanych z nauczaniem języków specjalistycznych. Poruszone problemy zostały podzielone na sześć działów, które opisują m.in. podręczniki i programy nauczania, kształcenie humanistów, nowoczesną edukację kierunkową.

Accessibility