Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 09

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1997

W 9. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajduje się analiza wybranych zagadnień gramatycznych i składniowych, a także elementów historycznych niezbędnych w kształceniu młodzieży polonijnej. Tom zawiera również sprawozdania z toku studiów wybranych uniwersytetów europejskich.

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

IWONA SŁABY-GÓRAL: Analiza możliwości funkcjonalnego wprowadzenia wybranych form deklinacyjnych (na podstawie Narzędnika i Miejscownika) w grupach studentów cudzoziemców uczących się języka polskiego
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Zjawiska językowe w tytule tekstu naukowego Powiązania kontekstowe i wewnątrzwypowiedzeniowe w tytułach jedno-, dwu- i trójwyrazowych
DANUTA ZAWILSKA: O niektórych błędach szyku wyrazów w wypowiedzeniu pojedynczym we współczesnym języku polskim
BARBARA KRUCKA: Różnice w systemie składniowym języka polskiego i rosyjskiego
MARIAN WIKTOROWSKI, IRENEUSZ KOLENDO: Wiedza historyczna wiedzy polonijnej w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim

PODRĘCZNIKI

BARBARA BARSKA,KRZYSZTOF KALINOWSKI: Z prac nad materiałami pomocniczymi – język polski na lekcjach chemii
G.I. KUTUZOWA, W.I. LEWINA, I.L. PIERFIŁOWA: Współczesny podręcznik do przedmiotów kierunkowych w języku obcym dla studentów: tradycje i innowacje (tłum. Teresa Szychowska)

SPRAWOZDANIA I KOMUNIKATY

MARIA ELŻBIETA SAJENCZUK: Język polski w strukturze studiów slawistycznych w Uniwersytecie Delhijskim
NIKO JEŽ: Jubileusz Profesor Rozki Štefan – lektorki języka polskiego w Uniwersytecie w Lublanie (tłum. Bożena Ostromęcka-Frączak)

TERSA SZYCHOWSKA: Wydział Przygotowawczy dla Studentów Zagranicznych w Sankt-Petersburgu
ZOFIA JÓŹWIAK, EWA MENDAK, BARBARA PENCZAK: Współpraca łódzkiego Studium z Instytutem Języka Czeskiego w Pradze – osiągnięcia i perspektywy
MILANDA CUNDERLIKOVA: O tekstach wstępnych z przedmiotów kierunkowych Przygotowania Językowego i Specjalistycznego Uniwersytetu Karola w Pradze (tłum. Zofia Jóźwiak)

Accessibility