Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 10. Polonistyczna edukacja językowa i kulturowa cudzoziemców. Poziom średni: stan obecny – problemy – postulaty

Red. Ostromęcka-Frączak Bożena

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 1998

W 10. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty stanowiące podsumowanie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Łodzi w 1997 roku. Dotyczyła ona metodycznych i merytorycznych aspektów nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym. Poruszone problemy zostały uporządkowane w pięciu działach: metodyka, podręczniki i programy, kultura i literatura, gramatyka, słownictwo i słowniki. Tom zawiera również sprawozdania z toku studiów wybranych uniwersytetów europejskich i światowych.

Accessibility