Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 11. Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski

Zarzycka Grażyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2000

 

 

11. część serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców to jedna z pierwszych polskich monografii w całości poświęcona komunikacji interkulturowej. Pierwsza część pracy ma charakter teoretyczny i dotyczy relacji między językiem a kulturą. Przedstawiono w niej definicje i modele komunikacji interkulturowej, a także socjokulturowe teorie mowy. Druga i trzecia część pracy to charakterystyka zachowań społeczno-językowych cudzoziemców uczących się języka polskiego w łódzkim ośrodku akademickim.