Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 14

Red. Dziedziczak Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2005

 

 

W 14. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się zagadnienia socjokulturowe podejmujące problem świadomości czytelniczej członków grup polonijnych. Odnaleźć w nim można prace konfrontatywne z zakresu języka polskiego i włoskiego. Do wydania dołączony został multimedialny fonetyczny słownik języka polskiego, który może być wykorzystywany tak w pracy indywidualnej, jak i na zajęciach lektoratowych. Końcowe rozdziały zawierają sprawozdania i opis doświadczeń lektorów jpjo na europejskich uniwersytetach.

Spis treści

ZAGDNIENIA SOCJOKULTUROWE

GRAŻYNA ZARZYCKA: Dyskurs prasowy o „Łódzkiej Wieży Babel”(na podstawie tekstów publicystycznych z lat 1989-2003)
BARBARA MIKULSKA: Zainteresowania i świadomość czytelnicza słuchaczy grup polonijnych

PRACE KONFRONTATYWNE

MIROSŁAWA MAGAJWESKA: Pozycja przymiotnika w zdaniu polskim i włoskim – uwarunkowania syntaktyczne
BARBARA KRUCKA: Błędy derywacyjne studentów rosyjskojęzycznych na tle polsko-rosyjskich kontrastów słowotwórczych

METODY, ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

MAŁGORZATA KRZYWAŃSKA, TADEUSZ MALINOWSKI: Multimedialny fonetyczny słownik języka polskiego (http://dictfonpol.webpark.pl)
EWA SABELA: Lektorat języka polskiego dla wolontariuszy JICA

SPRAWOZDANIA

MIROSŁAWA MAGAJEWSKA: Z doświadczeń lektora gościnnego na Uniwersytecie Padewskim
JANUSZ BOMANOWSKI: Szkice ze sprawozdań z lektoratu w Daugavpills (1993-1997)

RECENZJE I DYSKUSJE

GRAŻYNA ZARZYCKA: Standardy europejskie a nauczanie języka polskiego jako obcego