Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 15. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1952-2002

Wielkiewicz-Jałmużna Dorota

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008

15. część cyklu Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców to monografia poświęcona historii i działalności Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Poruszona problematyka została przedstawiona w czterech rozdziałach: kształcenie cudzoziemców w Polsce, powstanie i rozwój Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, proces dydaktyczny oraz publikacje dydaktyczne i naukowe.

Accessibility