Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 16. Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Red. Witkowska-Gutkowska Maria, Grochala-Woźniak Beata

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2008

W 16. części cyklu Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się zagadnienia dotyczące roli tekstów kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Uwzględniono wykorzystanie zarówno współczesnych, jak i dawnych utworów w kształceniu różnych sprawności: mówienia, czytania, pisania, rozumienia ze słuchu. Materiał zawarty w tej książce jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w 2007 roku w Łodzi.

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE

BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Między tekstem a podtekstem – nagłówki prasowe
MARTA PANČÍKOVA: Teksty w nauczaniu przyszłych tłumaczy
EDYTA PAŁUSZYŃSKA: Pragmatyczne akty mowy w kontekście komunikacyjnym
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Teksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ

TEKSTY A SPRAWNOŚCI MÓWIENIA I ROZUMIENIA ZE SŁUCHU

MAŁGORZATA DAWIDZIAK-KŁADOCZNA: Wiersze i piosenki w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KATARZYNA JACHIMOWSKA: Niedostatki fonetyczne w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego (poziom progowy)
ANNA TRĘBSKA-KERNTOPF: Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia
EWA SABELA: Jak nauczyć rozumienia wypowiedzi mówionych
ADRIANA PRIZEL-KANIA: Rola i funkcje tekstu mówionego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchu na poziomie B2
MICHALINA JASIŃSKA: Wierszyki fonetyczne dla dzieci w nauczaniu języka polskiego jako obcego

TEKSTY W PODRĘCZNIKACH I MEDIACH

BEATA GROCHALA: Dowcip w tekstach do nauczania języka polskiego jako obcego
MONIKA GRZELKA: Teksty dziennikarskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
MARIA MAGDALENA NOWAKOWSKA: Teksty i ich dobór w nauczaniu języka polskiego Słowaków
EWA SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ: Grzecznościowe akty mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym (A1)
ANNA ŻUREK, TOMASZ PIEKOT: Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego
KATARZYNA BYTOMSKA: Między tekstem a tekstem. Wykorzystanie tekstów oryginalnych w procesie kształcenia sprawności pisania w grupach zaawansowanych

ZAGADNIENIA JĘZYKOWE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

ANNA DĄBROWSKA, MAŁGORZATA PASIEKA: Czasem trzeba owijać w bawełnę. Eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców
MARIA WITKOWSKA-GUTKOWSKA: O tekstach prasowych autorstwa osób dwujęzycznych
MARIA WTORKOWSKA: Kulturowe uwarunkowania związków frazeologicznych w polszczyźnie i słoweńszczyźnie
ANNA MAJEWSKA-TWOREK, MONIKA ZAŚKO-ZIELIŃSKA: Spójność tekstu argumentacyjnego w doskonaleniu umiejętności pisania

TEKSTY KULTURY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

JADWIGA SOBCZAK: Teksty i konteksty, czyli o roli dramaturgii współczesnej w poznawaniu kultury polskiej za granicą
GRAŻYNA ZARZYCKA: Jak powstają hasła do „Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”?
JERZY KOWALEWSKI: Lektorat jako tekst kultury. Rozważania na tle założeń programu kulturowego
DOROTA MICHUŁKA: Baśń jako tekst w nauczaniu obcokrajowców – „Waligóra i Wyrwidąb” Kazimierza Władysława Wójcickiego
PIOTR KAJAK: Teksty kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KATARZYNA STANKIEWICZ: Od Mickiewicza do Miłosza – literatura polska w oczach cudzoziemców uczących się języka polskiego
MAGDALENA WOJENKA: Teksty kultury na zajęciach języka polskiego jako obcego
IWONA DEMBOWSKA: Wykorzystanie tekstów z łódzkiej prasy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ANETA STRZELECKA: Legendy łódzkie jako teksty pomocnicze w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Accessibility