Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 19. Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa

Red. Zarzycka Grażyna

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2012

W 19. tomie serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty poświęcone relacji między lingwistyką kulturową a glottodydaktyką polonistyczną. Zebrane tu artykuły oscylują wokół stereotypów, treści ideologicznych zawartych w materiałach dydaktycznych, teorii leksykultury, językowego obrazu świata i możliwości wykorzystania tekstów kabaretowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Accessibility