Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców nr 21. Glottodydaktyka – media – komunikacja. Negocjowanie znaczeń

Red. Pałuszyńska Edyta, Grochala-Woźniak Beata, Dembowska-Wosik Iwona, Wojenka-Karasek Magdalena

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Łódź 2014

 

 

W 21. części serii Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców znajdują się teksty stanowiące podsumowanie konferencji, która odbyła się w Łodzi w 2014 roku. Dotyczyła ona teorii edukacyjnych, roli nauczyciela w procesie glottodydaktycznym, wykorzystania tekstów w nauczaniu, roli tekstów medialnych (nagłówków, wywiadów, felietonów) na lekcjach języka polskiego oraz czynników zakłócających uczenie się języka polskiego jako obcego (jak np. dysleksja czy bariera komunikacyjna).