Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u

Marcjanik Małgorzata

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2009

Kompendium polskiej grzeczności językowej. W części pierwszej można znaleźć artykuły-hasła poświęcone różnym aspektom etykiety językowej (m.in. strategie grzecznościowe, polska grzeczność na tle innych kultur, historia językowego savoir-vivre’u, tytulatura).
W kolejnych częściach poradnika zawarto informacje dotyczące zwracania się do różnych osób, a także przykłady wypowiedzi niezgodnych z wzorem polskiej etykiety językowej oraz porady jej dotyczące.

Accessibility