Nauczanie języków obcych na lektoratach w dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską. Materiały X międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej 21-23 września 2000 r.

Red. Kuźmińska Romualda

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wrocław 2000

Oprócz artykułów w języku polskim znajdują się tu także teksty napisane w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim. Na konferencji zostały poruszone między innymi problemy wpływu Unii Europejskiej na rozwój i rozpowszechnianie nauki języków obcych; środki przekazu medialnego w nauczaniu języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem komputera i Internetu; kształcenie językowe w czasie trwania programów międzynarodowej wymiany studenckiej.

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ ADAMCZYK, LILIANA ANIOŁA-JĘDRZEJEK (Politechnika Poznańska): Aspekty metodologiczne i technologiczne w niestacjonarnym nauczaniu języka angielskiego

RAFAŁ BOGACZ (Politechnika Wrocławska): Przygotowanie językowe polskich studentów a realne potrzeby komunikatywne w czasie studiów zagranicznych w języku angielskim

JADWIGA BOLECHOWSKA (Akademia Rolnicza – Wrocław): Wpływ rozszerzania Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów edukacyjnych na nauczanie języków obcych w wyższych uczelniach

HERBERT BRANDSTETTER (Tradewinds Austria): To role of the teacher and technology

ANNA BURZYŃSKA (Uniwersytet Wrocławski): Trzy kurczaki czy troje kurcząt? Kłopoty z liczebnikiem zbiorowym w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców

EDMUND CAŁUS (Politechnika Wrocławska): Zastosowanie nowych technologii komputerowych do nauczania języków obcych – Wykorzystanie CD-ROM Projekt Germaniac – Multimedialny kurs języka niemieckiego dla techników

ANNA ĆWIKLIŃSKA (Wyższa Szkoła Policji – Szczytno): Kształcenie umiejętności językowych na współczesnych lektoracie

ANNA DĄBROWSKA (Uniwersytet Wrocławski): Interferencja wewnątrzjęzykowa jako jedna z przyczyn błędów popełnianych przez obcokrajowców uczących się JPJO

URSZULA DOBESZ (Uniwersytet Wrocławski): Kanon wiedzy o Polsce na poziomie progowym

JADWIGA DOBROWOLSKA-DYRYCZ (Politechnika Wrocławska): Udział Politechniki Wrocławskiej w programach międzynarodowych

ELENA DORMANN, THOMAS VOGEL (Europa-Universitat Viadrina-Frankfurt/Oder): Sprachausbildung an der Viadrina

IWONA GAJEWSKA-SKRZYPCZAK (Politechnika Poznańska): Środki techniczne w nauczaniu języków obcych

ZENON GRABARCZYK (WSP, AM Bydgoszcz): The reading of LSP texts

MAŁGORZATA JASIŃSKA, GRZEGORZ OJCEWICZ (Wyższa Szkoła Policji – Szczytno): Internet jako źródło humoru erotycznego na zajęciach z języka obcego. Z doświadczeń rusycystów

MIROSŁAW JELONKIEWICZ („Polonicum” Uniwersytet Warszawski): Nauczanie języka a nauczanie kultury na przykładzie języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej cudzoziemców

DANUTA KACZMAREK, WACŁAW SZCZEPANIAK (Politechnika Poznańska): Specyfika nauczania języka niemieckiego podczas konwersatorium przygotowującego do egzaminu Zertifikat Deutsch na Politechnice Poznańskiej

JOLANTA KOCZALSKA (Politechnika Szczecińska): List jako forma wypowiedzi osobistej i informacyjnej za pomocą e-maila

ZBIGNIEW KOREJWO, WŁODZIMIERZ SKUŁKOWSKI, GRZEGORZ KRAJEWSKI, MAŁGORZATA PASIEKA (Uniwersytet Wrocławski): Zadania i projekty na tandem językowy

MARIA KUC („Polonicum” Uniwersytet Warszawski): Kształcenie językowe w Szkole Studiów Słowiańskich Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego

ROMUALDA KUŹMIŃSKA (Politechnika Wrocławska): Umiejętności językowe – jakich uczyć?

JOANNA LESZKIEWICZ (Politechnika Wrocławska): Kurs językowy dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę w ramach programu Socrates

MIECZYSŁAW MENDYCHOWSKI (Politechnika Wrocławska): Nauczanie języka – nowoczesna technologia – uczeń. Stosunek nauczycieli języka obcego do komputera

RYSZARD MICHALIK (Wyższa Szkoła Oficerska – Wrocław): System kształcenia językowego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Egzamin resortowy ze znajomości języków obcych na poziomie podstawowym według normy STANAG6001

KNUTH NOKE

MAŁGORZATA PASIEKA (Uniwersytet Wrocławski): Kierownik małego fiata. Błędy leksykalne popełniane przez cudzoziemców uczących się JPJO

MARGARITA PIETARINEN

ELŻBIETA REINER

TAMARA SEREDYNIECKA

AGNIESZKA SIBIGA (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – Wrocław): Matura 2002 z języków obcych – koncepcja sprawdzania i oceniania umiejętności językowych

IWONA SŁABY-GÓRAL (SJPC – Uniwersytet Łódzki): Język polski – lektorat i filologia – na Uniwersytecie w Tampere (Finlandia)

LILIANA SZCZUKA-DORNA (Politechnika Poznańska): Doświadczenia ze współpracy w programach międzynarodowych

MAŁGORZATA TETIURKA (UMCS – Lublin): Autonomia ucznia – fakt czy mit?

JOLANTA URBANIKOWA (Uniwersytet Warszawski): Cercles – European Confederation of Language Centres in Higher Education

NATALIA WOJTIELJEWA

GRAŻYNA ZARZYCKA (SJPC – Uniwersytet Łódzki): Socjokulturowy aspekt pracy ze słuchaczami ze zintegrowanej Europy (doświadczenia z programu ”Erasmus-Socrates”)

Accessibility