Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej (program dydaktyczny)

Czarnecka Urszula

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kraków 1990

Książka to próba naukowej analizy zjawisk, które wystąpiły w glottodydaktyce w latach 70. i 80., kiedy to uświadomiono sobie mankamenty metody gramatyczno-tłumaczeniowej czy audiolingwalnej i zaczęto kłaść nacisk na kształcenie kompetencji komunikacyjnej. Opisane zostały podstawowe teorie lingwistyczne i psychologiczne, które w konsekwencji doprowadziły do zmiany poglądów dotyczących nauczania języków obcych. Celem publikacji było również zbudowanie modelu funkcji komunikacyjnych, ich uporządkowanie oraz wykorzystanie w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Accessibility