Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej

Red. Miodunka Władysław

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2009

Wybór prac młodych naukowców, którzy stanowią pierwszą generację specjalistów przyuczonych do nauczania języka polskiego jako obcego. Publikacja zawiera dwie prace na temat dwu- i wielojęzyczności, jedną na temat motywacji cudzoziemców oraz trzy na temat zastosowania teorii leksykultury Roberta Galissona w nauczaniu języka polskiego. Książkę otwiera wstęp redaktora tomu.

Accessibility