Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II

Red. Pluskota Karolina, Taczyńska Katarzyna

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2011

Zbiór tekstów wygłoszonych podczas drugiej konferencji zorganizowanej w Toruniu. Różnorodne tematycznie teksty stanowią głos w dyskusji nad perspektywami nauczania języka polskiego jako obcego. Prezentują najnowsze nurty metodyczne, propozycje nowych programów i podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego.

SPIS TREŚCI

Wstęp

GŁUSI – „MILCZĄCY CUDZOZIEMCY”

J. KOWAL: „Milczący cudzoziemcy” – Głusi jako uczący się języka polskiego jako obcego – wyzwanie współczesnej glottodydaktyki?
M. JANUSZEWICZ: Lektoraty języka polskiego jako obcego dla Głuchych w Szkole Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego. Trudności, osiągnięcia, perspektywy
M. JURA: Polszczyzna Głuchych

JAK TESTOWAĆ DOSKONALE?

A. SERETNY, E. LIPIŃSKA: Kontrola bieżąca (formative evaluation) a kontrola globalna (summative evaluation) – testy osiągnięć w procesie dydaktycznym

LEKSYKA ODKRYWANA NA NOWO

M.B. MAJEWSKA: Przydatność glottodydaktyczna elektronicznej edycji Słownika wileńskiego
A. WIĄCEK: Błędy frazeologiczne w komunikacji obcokrajowców uczących się języka polskiego
A. DUNIN-DUDKOWSKA: Jak radzić sobie z „fałszywymi przyjaciółmi” na lektoracie języka polskiego jako obcego

ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYTSKO, CO POMYŚLI GŁOWA

E. KUBICKA: Teksty przeznaczone do słuchania w nauczaniu języka polskiego jako obcego – dostępne materiały i deficyty
K. PLUSKOTA: Tzw. nieosobowe formy czasownikowe w wybranych materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Problem opisu gramatycznego

A JĘZYK BEZ KULTURY BYŁBY NICZYM

M. LEWICKA: Glottodydaktyczne aspekty wielokulturowości – zarys problematyki
M. SZELC-MAYS: Hoca kieca, czyli CLIL w Rzeszowie
K. WAWRZYNIAK: Rozumieć to za mało – jak ćwiczyć i rozwijać język polski u Słowaków?
J. BRZEZIŃSKI, A. TRĘBSKA-KERNTOPF: Osoba Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II w nauczaniu kultury polskiej w CJKP UMCS w Lublinie. Retrospekcja i współczesność

PODRĘCZNIKOWE PERSPEKTYWY

K. DEMBIŃSKA, A. MAŁYSKA: START 1 – prezentacja podręcznika do nauki języka polskiego na poziomie A0
D. GAŁYGA: Metoda komunikacyjna inaczej. Autorska prezentacja przygotowywanego podręcznika dla początkujących Lubię to! Umiem to! Powiem to!

LEKCJA CIEKAWA I UROZMAICONA: TEORIA I PRAKTYKA

A. SOCHA: Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Teoria a praktyka
J. PRĘDOTA: Przekład intersemiotyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego
M. BECQUET: Dlaczego nie tandem? Rodzimi użytkownicy języka w procesie nauczania
J. ZAWADKA: Komiks w nauczaniu języka polskiego jako obcego
K. KWIATKOWSKA: Miejsce życiorysu w nauczaniu języka polskiego jako obcego
A. MADEJA: Jak urozmaicić lekcje języka polskiego jako obcego?

JĘZYK POLSKI DLA CELÓW SPECJALISTYCZNYCH

K. TACZYŃSKA: Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców w Polsce
M. GĘBKA-WOLAK: Przygotowanie lektorów do nauczania języka specjalistycznego
M. ŁAWNICKA-BOROŃSKA, W.J. RUDNIK, J. WIŚNIEWSKA: Kurs języka polskiego jako obcego dla studentów medycyny
N. MAJCHRZAK, K. STREHLKE: Kurs języka polskiego jako obcego dla policjantów oraz funkcjonariuszy straży granicznych
H. DUSZYŃSKI, I. MUCHA, M. PACHUCKA: Kurs języka polskiego jako obcego dla inżynierów branży budowlanej
J. DZIURBIEL. M. KOBIELAK, A. SZELĄGOWSKA, K. ŻURAWEK: Kurs języka polskiego jako obcego dla dietetyków

Noty o Autorach

Accessibility