Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III

Red. Kubicka Emilia, Walkiewicz Aleksandra

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2015

Zbiór tekstów wygłoszonych podczas trzeciej konferencji zorganizowanej w Toruniu Artykuły zamieszczone w tomie poruszają wiele ważnych zagadnień współczesnej glottodydaktyki polonistycznej zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Godne polecenia są także teksty omawiające udział komponentu kulturowego w procesie nauczania obcokrajowców.

SPIS TREŚCI

Wstęp

KIM JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY? STUDIUM KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW UMK W TORUNIU
EDMUND OBERLAN: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (pierwsze lata działalności)
KAROLINA PLUSKOTA: Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK – obecnie

W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

EWA LIPIŃSKA: Synchroniczne kształcenie językowe w heterogenicznych grupach wielopoziomowych
OLGA LESZKOWA: Gry językowe i gra w języku w aspekcie glottodydaktycznym

PRZESTRZENIE KULTURY

AGNIESZKA MIELCZAREK, BOGDAN WALCZAK: Sposoby aktywizowania studentów przez uczestnictwo w kulturze
MARTA BODZIOCH: Trening międzykulturowy jako istotny element lekcji języka polskiego jako obcego
MARZENA BARAN: Rozwijanie kompetencji socjokulturowej, socjolingwistycznej i realioznawczej w podręczniku Polski krok po kroku dla poziomu A1
JACEK TOMASZ KUCHTA: Komunikacja interkulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego studentów niemieckiego obszaru językowego

ABY WSZYSTKO BYŁO W PORZĄDKU. SZYK W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

MAŁGORZATA GĘBKA-WOLAK: Czy to naprawdę nie w porządku? Błędy szyku w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ALEKSANDRA WALKIEWICZ: O hierarchii reguł w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie szyku wyrazów)

LITERACKIE INSPIRACJE

BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA: Majowie i Szymborska, czyli o poszerzaniu perspektyw w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ALEKSANDRA SZWAGRZYK: Literatura najnowsza na lekcjach języka polskiego jako obcego
EMILIA KUBICKA, MARZENNA CYZMAN: Seria „Czytaj po polsku”. Ikony literatury polskiej?

PODRĘCZNIKOWE PERSPEKTYWY

MAGDALENA SZELC-MAYS: Jak nauczyć pisania? Propozycje ćwiczeń do nauki pisania dla początkujących
JERZY KOWALEWSKI: Projekt „Jestem stąd!” – odpowiedź na potrzeby kształcenia międzykulturowego w Euroregionie Karpackim
KAMILA DEMBIŃSKA, AGNIESZKA MAŁYSKA: Zeszyty lektora do podręczników Start 1 i Start 2 – gry, ćwiczenia automatyzujące i Intensywny trening fonetyczny

JAK I CZEGO UCZYĆ? NOWE METODY, NOWE MATERIAŁY

ANNA WAJDA, EMILIA DANOWSKA-FLORCZYK: Computer Assisted Language Teaching. Najnowsze pomoce dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
ELŻBIETA GAJEK: Aktywizowanie ucznia języka polskiego jako obcego przez dodawanie napisów i głosu do materiałów audiowizualnych
SYLWIA KISIELICA: Aktywności teatralne i parateatralne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
WERONIKA RODZIŃSKA: Funkcje dramy w nauczaniu języka polskiego jako obcego w świetle Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
ALEKSANDRA POTOCKA: Wykorzystanie gry „Dixit” na lekcjach języka polskiego jako obcego

INNOWACJE, UZUPEŁNIENIA, NOWE PERSPEKTYWY

KAMILA KWIATKOWSKA: Testowanie słuchowego różnicowania polskich dźwięków mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KAROLINA RUTA, MARTA WRZEŚNIEWSKA-PIETRZAK: Język polski jako obcy dla osób niesłyszących i niedosłyszących – szanse, możliwości, trudności
JACOPO SATURNO: Łącznik w początkowej fazie nauki języka polskiego jako obcego
GABRIELA DZIAMSKA-LENART: Kompetencje frazeologiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
KATARZYNA JÓSKOWSKA, ZENON GRABARCZYK: Język łaciński i grecki na lekcjach języka polskiego jako obcego

BO LEKCJE TO NIE WSZYSTKO… INNE WYMIARY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

JOANNA ZAWADKA: Poza lekcją – „subiektywny przewodnik” w nauce języka polskiego jako obcego
KAROLINA KOWALCZE-FRANIUK: Język polski jako narzędzie do samorealizacji – uwagi na marginesie pracy lektora języka polskiego na Uniwersytecie w Genui
REGINA WOJTOŃ: Karta Polaka – nowa perspektywa polskości

New perspectives in teaching Polish as a foreign language III. Summary

Noty o autorach

 

Accessibility