Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Red. Birecka Karolina, Taczyńska Katarzyna

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń 2010

Zbiór wydany z okazji 15-lecia istnienia Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pokłosie zorganizowanej z tej okazji konferencji. Znajdują się tu artykuły poświęcone teoretycznym i praktycznym problemom nauczania języka polskiego jak obcego oraz propozycje nowych pomocy dydaktycznych.

SPIS TREŚCI

Wstęp

NOWE SPOJRZENIE NA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE

A. CZENIEK: Sprawność pisania – sprawnością odkrytą na nowo
E. KUBICKA: Miejsce fonetyki w nauczaniu języka polskiego – teoria a praktyka
I. BURZACKA: Miejsce polskiej literatury współczesnej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
A. MADEJA, M. SMERECZNIAK: Frazeologia w nauczaniu języka polskiego jako obcego
E. ŁĄTKA: Jakiej kompetencji komunikacyjnej uczymy?
A. WALKIEWICZ: Uwagi o układzie materiału gramatycznego w podręczniku Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz Hurra!!! Po polsku 1

BIAŁE PLAMY W NAUCZANIU GRAMATYKI

M. GĘBKA-WOLAK: Problematyka szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego
A.K. SOCHA: Indeklinabilia rzeczownikowe w dydaktyce języka polskiego jako obcego

NAUCZYCIEL – TŁUMACZ MIĘDZYKULTUROWY

K. JÓŹWIK: Nowe trendy w nauczaniu języka biznesu – nauczanie kompetencji międzykulturowych
K.S. NOWAK: Zasadność użycia języka ojczystego przy wprowadzaniu elementów leksykalnych języka obcego a kompetencje językowe nauczyciela jako mediatora między kulturami

JAK UCZYĆ SKUTECZNIE I CIEKAWIE – PROPOZYCJE PRAKTYCZNE

M. SZELC-MAYS: Oswajanie sprawności, czyli o praktycznym zastosowaniu metod alternatywnych
A. MADEJA, M. SMERECZNIAK: FRAZPOL – program komputerowy do nauczania frazeologii polskiej. Prezentacja programu
M.B. MAJEWSKA: Prezentacja prototypowej internetowej edycji Słownika wileńskiego
M. CYZMAN: Co słychać u Kopernika. Po polsku w Toruniu. Projekt nowego podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie B1
R. WOJTOŃ: Szkoła Letnia oraz Spotkania z tradycją jako sposoby promocji języka i kultury polskiej

Accessibility