Obraz polonistyki włoskiej w świetle badań ankietowych

Marzec Urszula

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2009

Publikacja opisuje działalność włoskich ośrodków polonistycznych, skupiając się na zagadnieniach z dydaktyki języka i kultury polskiej. Praca to przede wszystkim studium problemów, z którymi borykają się włoscy poloniści oraz analiza potrzeb edukacyjnych studentów we Włoszech.

Accessibility