Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych

Red. Dębski Robert

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2008

Główny temat publikacji to wpływ komunikacji elektronicznej na języki mniejszościowe, a w szerszej perspektywie wpływ komputerów i Internetu na nauczanie języków obcych. Praca zawiera przegląd współczesnej literatury dotyczącej powyższej problematyki, syntezę badań oraz rady dla przyszłych badaczy i studentów interesujących się tym zagadnieniem. Niektóre z zawartych tu wskazówek mogą okazać się cenną pomocą nie tylko dla nauczycieli języków mniejszościowych, ale także dla rodziców, którzy wychowują dzieci w środowisku wielojęzycznym.

Accessibility