Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych

Janowska Iwona

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2010

Publikacja ma stanowić pomoc w przygotowaniu się nauczyciela do prowadzenia zajęć z języka obcego. Część teoretyczna omawia istotę i rolę planowania dydaktycznego w odniesieniu do działu programowego, jednostki metodycznej, lekcyjnej i zadaniowej. W części drugiej zamieszczono propozycję planu wynikowego oraz przykłady konspektów lekcji języka polskiego jako obcego. Publikacja pokazuje praktyczny aspekt działań opartych na zasadach podejścia zadaniowego ESOKJ, adresowana jest do nauczycieli języków obcych oraz studentów przygotowujących się do podjęcia pracy w tym zawodzie.

SPIS TREŚCI

Od autorki
Od redaktora serii

CZĘŚĆ I PLANOWANIE WYNIKOWE I METODYCZNE

1. O programach i planowaniu wynikowym
2. Jednostki uczenia się – lekcyjne i metodyczne
3. Planowanie metodyczne. Konspekt lekcji
4. Uczenie się przez wykonywanie zadań
5. Formy organizacyjne zajęć
6. Praca domowa ucznia
7. Planowanie przestrzeni pedagogicznej
8. Trudności w procesie planowania

CZĘŚĆ II PRZYKŁADY AUTORSKICH KONSPEKTÓW LEKCJI I PLANU WYNIKOWEGO

1. Plany jednostek lekcyjnych i tematycznych
2. Plany jednostek zadaniowych
3. Plan wynikowy

Spis tabel i schematów
Bibliografia

Accessibility