Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego

Janowska Iwona

Wydawnictwo Universitas
Kraków 2011

Publikacja zawiera nie tylko wszechstronną analizę i prezentację zagadnień teoretycznych dotyczących zadań w procesie uczenia się języka, lecz także materiały praktyczne opracowane dla potrzeb wdrażania dydaktyki zadaniowej do nauczania języka polskiego jako obcego. Praca jest skierowana do wszystkich zainteresowanych kształceniem językowym, obejmuje charakterystykę podstawowych założeń teoretycznych podejścia zadaniowego, działania komunikacyjne i strategie językowe, jak również plany nauczania i scenariusze zajęć.

Accessibility