Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych

Red. Mazur Jan

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2000

Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Tematyka sympozjum dotyczyła polonistyki w świecie oraz nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie zaawansowanym.

Accessibility