Promocja języka i kultury polskiej w świecie

Red. Mazur Jan

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1998

 

 

Książka skierowana zarówno do specjalistów, jak i osób zainteresowanych promocją polszczyzny. Zawiera teksty referatów wygłoszonych na konferencji w Kazimierzu Dolnym. W części pierwszej znajdują się zagadnienia natury ogólnej, część druga zawiera problemy szczegółowe dotyczące promocji języka i kultury polskiej w Europie i Ameryce.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. PROBLEMY OGÓLNE

STANISŁAW GAJDA: Promocja języka i kultury polskiej a procesy uniwersalizacji i nacjonalizacji kulturowo-językowej w świecie
JADWIGA PUZYNINA: Elementy aksjologiczne w nauczaniu i promocji języka polskiego
Ks. EDWARD WALEWANDER: Szkolnictwo przyparafialne jako szczególny fenomen w życiu Polonii i Polaków w świecie
JERZY PODRACKI: Normy językowe a współczesna działalność kodyfikacyjna
HALINA SATKIEWICZ: Zapożyczenia leksykalno-semantyczne – przeszkoda czy zaleta w promocji języka polskiego
HALINA ZGÓŁKOWA: Rola słowników w promocji języka polskiego jako obcego
GRZEGORZ RUDZIŃSKI: Rola polonisty w promocji języka i kultury polskiej jako zadanie interdyscyplinarne
SYLWIA BIESAGA: Rola audiowizualnych pomocy dydaktycznych w promocji języka i kultury polskiej

CZĘŚĆ II. PROBLEMY I FORMY PROMOCJI JĘZYKA POLSKIEGO W ŚWIECIE

II.1. EUROPA

JAN MAZUR: Integracja czy autonomia – czyli problemy promocji języka i kultury polskiej w Niemczech
ANNA DĄBROWSKA: Jak wrócić do pierwszego języka ojczystego?
WIKTORIA TICHOMIROWA: Język i kultura polska w środowisku rosyjskojęzycznym: satysfakcje i rozterki moskiewskiego polonisty
TOMASZ LEONIUK: Kilka uwag o kontaktach z kulturą polską widzianych z perspektywy pracy w latach 1991-1997 w Konsulatach Generalnych RP w Kijowie i Lwowie
EUGENIUSZ JABŁOŃSKI: Nauka języka polskiego na Ukrainie
IRENEUSZ T. KOLENDA: Tożsamość narodowa polskiej diaspory na Litwie a problemy promocji języka i kultury polskiej
JANUSZ BOMANOWSKI: Język polski w środkach masowej informacji Łotwy
EWA TEODOROWICZ-HELLMAN: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka w Sztokholmie
BOŻENA CZĄSTKA-SZYMON, IWONA NOWAKOWSKA-KEMPNA: Kształcenie sprawności językowej (fonetyczno-fonologicznej) uczniów szkół polskich na Zaolziu
JOLANTA TAMBOR: Sytuacja języka polskiego na Zaolziu
ANNA TRĘPSKA-KERNTOPF: 50 lat polonistyki na Uniwersytecie im. F. Palackiego w Ołomuńcu
WŁADYSŁAW LUBAŚ: Rola polonistyki jugosłowiańskiej w promocji literatury i kultury polskiej
BOŻENA OSTROMĘCKA-FRĄCZAK: Promocja języka i kultury polskiej w Słowenii. Rys historyczny
JADWIGA SOBCZAK: Recepcja dramatu polskiego jako element promocji języka i kultury polskiej w „Drugiej Jugosławii”
KAZIMIERZ OŻÓG, JADWIGA ŚRUTEK: Promocja języka i kultury polskiej na północy Francji – tradycja i współczesność
HALINA WALASEK: Metodyczno-organizacyjne podstawy promocji języka polskiego w wybranych państwach frankofońskich
ALINA FAROUSSI: Nauczanie języka polskiego studentów filologii słowiańskiej na uniwersytetach w Madrycie i Granadzie
ADAM CHRUPCZALSKI, DANIELA KOŁODZIEJ: Język i kultura polska w Szwajcarii
ALEKSANDRA PODHORODECKA: Promocja języka polskiego w Anglii

II.2. AMERYKA

WŁADYSŁAW T. MIODUNKA: „Longe dos olhoz, longe do coracao”. Promocja języka i kultury polskiej w Ameryce Łacińskiej
ZYGMUNT SIBIGA: Promocja języka i kultury polskiej w edukacji etnicznej (na przykładzie szkół polonijnych w USA)
ANNA BUDHER: Nauczanie języka polskiego w Stanach Zjednoczonych – fakty i życzenia
WOJCIECH PELCZER: Polska, jej tradycje i współczesność w zasobie językowym uczniów szkół polonijnych metropolii Detroit