Vademecum lektora języka polskiego

Red. Bartnicka Barbara, Kacprzak Lidia, Rohozińska Ewa

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 1992

 

 

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich, którzy zainteresowani są nauczaniem języka polskiego jako obcego: studentów studiów licencjackich i magisterskich, słuchaczy studiów podyplomowych, przyszłych i obecnych lektorów języka polskiego jako obcego. W książce zamieszczono teksty na temat metod upowszechniania wiedzy o kulturze polskiej, wiadomości o języku polskim i metodach jego nauczania.

SPIS TREŚCI

Wstęp

MARIAN JURKOWSKI: Język polski na tle innych języków świata (wybrane zagadnienia)

MAGDALENA FOLAND-KUGLER: Nauczanie fonetyki języka polskiego

MARIAN JURKOWSKI: Akcent w języku polskim

HALINA SATKIEWICZ: Fleksja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (uwagi metodyczne)

MARIAN JURKOWSKI: Rodzaj gramatyczny w języku polskim

BARBARA BARTNICKA: Trudności w nauczaniu aspektu czasowników

BARBARA BARTNICKA: Rola składni w nauczaniu języka polskiego jako obcego

DANUTA BUTTLER: O doborze słownictwa w nauczaniu języka polskiego jako obcego

EULALIA TEKLIŃSKA-KOTULSKA: Czynniki psychologiczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

LIDIA KACPRZAK: Ogólne wskazówki dla początkujących lektorów

TERESA IGLIKOWSKA: Propozycja programu zajęć lektoratowych dla grupy średnio zaawansowanej

WOJCIECH JEKIEL: Wiedza o kulturze polskiej na praktycznych zajęciach z języka. Część I – kurs dla początkujących

CEZARY ROWIŃSKI: Wprowadzenie elementów wiedzy o historii kultury polskiej i kultury współczesnej Polski na lektoratach języka polskiego dla cudzoziemców (poziom średni i zaawansowany)

Wskazówki bibliograficzne. Warsztat bibliograficzny lektora