Ja i mój świat. Program nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego dzieci w wieku przedszkolnym

Jędryka Beata Katarzyna
Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi
Warszawa 2015