Zielona muzyka. Pomoc dydaktyczna dla dzieci 5-6-letnich do nauczania słownictwa języka polskiego jako obcego

Szelc-Mays Magdalena

Wydawnictwo Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów
Kraków 2003

 

 

Publikacja składa się z zeszytu z obrazkami do kolorowania oraz nagrań 34 piosenek śpiewanych przez dzieci. Piosenki zgrupowano tematycznie: dziecko, części ciała, kolory, liczebniki, dom, rodzina, pory roku. Obok obrazka zamieszczony został tekst piosenki i zapis nutowy melodii. Autorka prezentuje także gotowe propozycje metodyczne wykorzystania nagrań i obrazków w czasie zajęć z dziećmi.