Co panu dolega? Podręcznik z płytą CD do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych

Chłopicka-Wielgos Maria, Pukas-Palimąka Danuta, Turek-Fornelska Katarzyna

Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja
Kraków 2015 (wyd. I, 1991)

Podręcznik skierowany do cudzoziemców na poziomie B2/C1, którzy studiują medycynę lub chcieliby rozpocząć studia na kierunkach medycznych. Składa się z 15 jednostek lekcyjnych i ma przygotować do czynnego udziału w zajęciach w klinikach akademii medycznych, czytania tekstów specjalistycznych, przeprowadzania wywiadu lekarskiego, sporządzania notatek lekarskich i prowadzenia dokumentacji medycznej. Publikację cechuje podejście zadaniowe do nauczania jpjo, a głównym jej celem jest przygotowanie przyszłych lekarzy do samodzielnych działań komunikacyjnych.

Accessibility