Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb ratowniczych pogranicza polsko-słowackiego

Majewska-Wójcik Anna, Račáková Anita, Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena, Olchowa Gabriela

Wydawnictwo KUL

Lublin 2016

Kurs podstaw komunikacji ogólnej i specjalistycznej dla polskich i słowackich pracowników medycznych służb ratunkowych, straży pożarnej, policji oraz ratowników górskich. Dobór kręgów tematycznych oraz związanej z nimi leksyki, jak i wybór określonych zagadnień gramatycznych są podyktowane potrzebami grup docelowych pogranicza polsko-słowackiego prezentujących zróżnicowany poziom znajomości języka sąsiedniego kraju. Podręcznik składa się z dwóch części: ogólnej (zagadnienia związane z podstawami codziennej komunikacji językowej) oraz specjalistycznej, uwzględniającej sytuacje komunikacyjne typowe dla zdarzeń, w których biorą udział służby ratownicze.

Accessibility