Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców

Dunin-Dudkowska Anna, Trębska-Kerntopf Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2006

Książka adresowana do studentów na poziomie zaawansowanym, którzy uczestniczą w zajęciach przygotowujących do studiów w Polsce oraz do grup o profilu ekonomicznym i historyczno-prawnym. Podstawę podręcznika stanowią teksty autentyczne, naukowe i popularnonaukowe przygotowujące cudzoziemców do samodzielnego korzystania z publikacji fachowych w języku polskim. Podręcznik składa się z 24 jednostek tematycznych, w skład których wchodzą: ćwiczenia propedeutyczne i leksykalne, tekst z zestawem pytań i tematów do dyskusji. Integralną częścią książki jest alfabetyczny słownik terminów i pojęć ekonomicznych. Do książki dołączone są 2 płyty CD z nagraniami tekstów i ćwiczeń propedeutycznych oraz klucz do ćwiczeń.

Accessibility