Licz na Banacha. Podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców

Tambor Agnieszka

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Katowice 2019

„Licz na Banacha” to podręcznik do kształcenia sprawności językowej z zakresu słownictwa z matematyki, a także topografii, fizyki, chemii i astronomii. Podręcznik nadaje się do wykorzystania na wszystkich poziomach znajomości języka polskiego – pierwsze rozdziały przewidziane zostały dla osób, które dopiero zaczynają mówić po polsku. 

Podręcznik jest metodycznie dostosowany, tak aby osoba korzystająca poznawała słownictwo specjalistyczne, które umożliwi udział w zajęciach i lekcjach z przedmiotów ścisłych – ułatwi zrozumienie podstawowych poleceń oraz poprawne wykonywanie podstawowych zadań na lekcji. Książka ułatwi także funkcjonowanie w środowisku komputerowym (lekcja związana z informatyką). 

Książka doskonale sprawdzi się zarówno w kształceniu szkolnym podstawowym i ponadpodstawowym dla cudzoziemców (jako pomoc w nauce leksyki i w zdobywaniu wiedzy po polsku), jak i przygotowującym do edukacji uniwersyteckiej w języku polskim w zakresie przedmiotów ścisłych. 

 

Spis rozdziałów (klucz):

 • Liczby
 • Liczebniki porządkowe
 • Działania na liczbach
 • Ułamki
 • Topografia
 • Jednostki miar, kwantyfikatory, waluty
 • Liczby rzymskie, daty
 • Stopniowanie przymiotników, porównania
 • Geometria
 • Słownictwo biurowe
 • Słownictwo komputerowe
 • Chemia
 • Fizyka
 • Astronomia
 • Podsumowanie

Przykładowe ćwiczenia:

Accessibility