(Nie)codzienny polski. Teksty i konteksty

Tambor Agnieszka

Wydawnictwo Gnome, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Katowice 2018

Całość do pobrania

Książka to pomoc dydaktyczna przeznaczona w szczególności na kursy przygotowujące do studiów w języku polskim ale też na kursy dla studentów, którzy już rozpoczęli naukę w Polsce. Publikacja to propozycje zajęć językowych obudowanych wokół tekstów związanych z popularnymi dziedzinami nauki. Książka ma na celu przede wszystkim rozbudowanie u odbiorców kompetencji z zakresu leksyki specjalistycznej (podręcznik uzupełnia i znacznie poszerza w tej kwestii materiały znajdujące się w kursowych podręcznikach do nauczania jpjo). Teksty znajdujące się w książce są autentyczne – niektóre zostały jedynie przystosowane nieco na potrzeby danych zajęć. W kolejnych rozdziałach znaleźć można również ćwiczenia gramatyczne realizowane na niestandardowym materiale – np. imiesłowy ćwiczone na tekście związanym z informatyką. Zawartość poszczególnych rozdziałów konsultowana była ze specjalistami z właściwych dziedzin, aby możliwie ułatwić i usprawnić przyswajanie słownictwa niezbędnego do podjęcia studiów na różnych kierunkach.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

  • Nauka i edukacja
  • Medycyna
  • Stosunki międzynarodowe
  • Sztuka-film
  • Informatyka
  • Historia
  • Religioznawstwo
  • Prawo
  • Geografia i przyroda Polski

KLUCZ DO ZADAŃ

Accessibility