O ekonomii po polsku. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców (poziom średnio zaawansowany)

Szelc-Mays Magdalena, Długosz Paweł

Wydawnictwo Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarów
Kraków 1999

Publikacja omawia najważniejsze zjawiska i najpopularniejsze tendencje związane z ekonomią, tłumaczy podstawy tej dyscypliny w przystępny sposób. Każda jednostka lekcyjna skoncentrowana jest wokół innego tematu, np. budżetu państwa, prywatyzacji, globalizacji. W ostatniej części każdego rozdziału zamieszczono analizę wybranego problemu gramatycznego i odpowiednie ćwiczenia wykorzystujące zgromadzone słownictwo.

Accessibility