Polski język biznesu dla cudzoziemców

Butcher Anna, Dunin-Dudkowska Anna

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1998

Podręcznik przeznaczony jest dla cudzoziemców z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka polskiego, dlatego brak w nim ćwiczeń i komentarzy gramatycznych. Każdy rozdział składa się z teoretycznego omówienia zagadnienia (np. różne typy listów handlowych, umów, monitów), odpowiednich wzorów tekstów i ćwiczeń. Publikacja przeznaczona do doskonalenia nabytych umiejętności, w szczególności zaś poszerzenia leksyki o wybrane tematy z dziedziny biznesu.

Accessibility