Polski w pracy (A1+)

Jasińska Agnieszka, Szymkiewicz Aneta, Małolepsza Małgorzata

Kolegium Języka i Kultury Polskiej / Kolleg für polnische Sprache und Kultur
Berlin 2010

Podręcznik przeznaczony dla osób, które mają za sobą przynajmniej sześćdziesiąt godzin nauki języka polskiego, pracują i mieszkają w Polsce lub mają kontakty zawodowe z Polakami. Książka zawiera 15 rozdziałów podzielonych na moduły o stałej budowie: rozgrzewka językowa, faza wprowadzenia materiału, ćwiczenia wdrożeniowe i utrwalające, praktyka językowa, bilans gramatyczny i komunikacyjny. Poszczególne części poświęcone są sytuacjom komunikacyjnym związanym z życiem zawodowym, np. umawianie się na spotkanie, pisanie podania o urlop, wyjazd na konferencję, kupowanie biletu itp. Integralną częścią podręcznika jest płyta, na której zamieszono m.in. interaktywne ćwiczenia, testy, odpowiedzi do ćwiczeń oraz nagrania.

Accessibility