Podręcznik Standardowy. Polski. A1. 

Podręcznik Standardowy. Polski. A1. 

Podręcznik do nauczania języka polskiego dla osób koreańskojęzycznych

Czoj E., Szalkowska Kim, E., Szamborska A., Podręcznik Standardowy. Polski. 폴란드어 A1 표준교재 [Pollandeueo A1 Pyojungyojae], Seul 2019.

 

 

Pierwsza część z serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego adresowanych do odbiorców koreańskojęzycznych, która powstała w ramach koreańskiego projektu rządowego promującego nauczanie rzadkich języków obcych w Republice Korei.

Bohaterami podręcznika są polska studentka Marta Kowalik i koreański student Haram Park, którzy studiują w Republice Korei oraz koreańska menedżerka Mira Yun i polski inżynier Jacek Nowak, którzy pracują w Polsce. Na podstawie ich różnych perypetii uczący się będą poznawać język polski w najbardziej typowych sytuacjach życia codziennego. Każda jednostka lekcyjna zawiera dialogi oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, a kończy ją sekcja poświęcona zagadnieniom socjokulturowym oraz test sprawdzający zdobyte wiadomości w ramach danej lekcji. Na język koreański zostały przetłumaczone niektóre fragmenty dialogów oraz sekcja kulturowa.

Spis treści