Podręcznik Standardowy. Polski. A2. 

Podręcznik Standardowy. Polski. A2. 

Podręcznik do nauczania języka polskiego dla osób koreańskojęzycznych

Czoj E., Hajduk-Gawron W., Michalunio M., Podręcznik Standardowy. Polski. 폴란드어 A2 표준교재 [Pollandeueo A2 Pyojungyojae], Seul 2020. 

 

 

Druga część z serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego adresowanych do odbiorców koreańskojęzycznych, która powstała w ramach koreańskiego projektu rządowego promującego nauczanie rzadkich języków obcych w Republice Korei. Książka stanowi kontynuację losów bohaterów z poprzedniej części. Osadzenie bohaterów w konkretnej przestrzeni – edukacyjnej i zawodowej – wspomagało rozbudowywanie słownictwa z zakresu życia studenckiego i zawodowego. Podręcznik realizuje materiał gramatyczny i leksykalny przewidziany na poziom A2. Z książki mogą korzystać zarówno studenci pod opieką nauczyciela podczas zajęć lektoratowych, jak i osoby uczące się samodzielnie. Polecenia do poszczególnych zadań, wybrane frazy z dialogów oraz słowa spoza poziomu A2 zostały przetłumaczone na język koreański. Część poświęcona wiedzy o Polsce również występuje w dwóch wersjach językowych.

Spis treści