Już mówię po polsku

Kucharczyk Janusz

Wydawnictwo WING
Łódź 1999 (wyd. I, 1995)

Podręcznik przeznaczony dla osób, które opanowały podstawowe słownictwo i zasady gramatyczne języka polskiego. Praca z książką pozwala na systematyzację wiedzy i przygotowanie do samodzielnego czytania i rozumienia tekstów ogólnych oraz do swobodnego porozumiewania się w języku polskim. Do sytuacji komunikacyjnych (np. na lotnisku, w parku, u lekarza) dopasowano konkretne zagadnienia gramatyczne. Podręcznik został wyposażony w płytę CD z nagraniami tekstów.

Accessibility