Oto polska mowa

Lewiński Piotr

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław 2001

Podręcznik przeznaczony dla osób, które przyswoiły podstawy polskiego systemu gramatycznego. Pozwala na znaczne poszerzenie słownictwa oraz stanowi pomoc w ulepszaniu sprawności komunikacyjnej. Prezentuje bardzo bogaty materiał słownikowy pogrupowany według kategorii (np. ludzie, ruch, sklepy i usługi, uczucia). W każdym z rozdziałów znajdują się różnorodne ćwiczenia leksykalno-stylistyczne, ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych czy dialogowe. Do omawianych tematów autor dobrał związane z nimi idiomy i przysłowia ilustrowane dowcipnymi rysunkami. Wiele zadań przeznaczonych jest do realizacji w małych, 2-3-osobowych podgrupach.

Accessibility