Pierwsza wizyta. Podręcznik języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych. Część II

Konopka Blanka

Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie
Warszawa 2002

Podręcznik jest przeznaczony dla osób rosyjskojęzycznych, uwzględnia ich specyficzne problemy w nauce języka polskiego. Rozwija przede wszystkim sprawność rozumienia tekstu i mówienia (oficjalne i potoczne). Przy każdym tekście znajduje się słowniczek, z kolei zagadnienia gramatyczne i ćwiczenia opatrzono komentarzem w języku rosyjskim. Co trzy lekcje umieszczono testy sprawdzające. Tematyka lekcji związana jest z sytuacjami, z jakimi można się spotkać podczas pierwszej podróży do Polski (m.in. powitanie, pożegnanie, pytanie o drogę itp.). Każdy rozdział zamyka część „Czytamy polskie legendy”.

Accessibility