Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Część 1

Ciesielska-Musameh Róża, Guziuk-Świca Barbara, Przechodzka Grażyna

Wydawnictwo UMCS
Lublin 2016

Podręcznik skierowany do studentów ukraińsko-, rosyjsko- i białoruskojęzycznych. Materiał na poziomie B1 został rozszerzony o elementy z poziomu B2. Główny cel podręcznika to systematyzacja kategorii gramatycznych, rozszerzanie zasobu leksykalnego oraz rozwijanie kompetencji socjokulturowej. Część I podręcznika składa się z 10 jednostek lekcyjnych. W każdej z nich znajdują się teksty z różnorodnymi ćwiczeniami, lista tematów do dyskusji, kącik frazeologiczny, obraz polskiego artysty, który ma stymulować do wypowiedzi ustnych i zainteresować studentów polską sztuką oraz obszerny komentarz gramatyczny wraz z ćwiczeniami. W książce położono nacisk na te elementy gramatyczne, które mogą być kłopotliwe dla studentów ze Wschodu.

Accessibility