Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze. Część I

Butcher Anna, Guziuk-Świca Barbara, Laskowska-Mańko Alina

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2003

Podręcznik przeznaczony jest dla osób, które uczą się języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym lub zaawansowanym. Uczy wiedzy o kulturze polskiej, wykorzystując autentyczne teksty popularnonaukowe, publicystyczne i literackie. Łączy wiedzę kulturoznawczą i krajoznawczą z kształceniem umiejętności w zakresie posługiwania się poprawną polszczyzną. Autorki podzieliły podręcznik na trzy części: wiedza o Polsce i Polakach, symbole narodowe i nauka polska. Każda jednostka tematyczna zawiera stałe elementy: informacje wprowadzające, tekst podstawowy, słowniczek, ćwiczenia utrwalające i konwersacyjne. Do podręcznika dołączono klucz do ćwiczeń.

Accessibility