Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze. Część II

Butcher Anna, Guziuk-Świca Barbara

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 2011

Podręcznik jest drugą częścią cyklu Bliżej Polski i w całości poświęcono go sztuce. Autorki podzieliły książkę na trzy części dotyczące malarstwa, muzyki i filmu. Stanowi zatem kompendium wiedzy o tych trzech dziedzinach polskiej sztuki XIX i XX wieku, a takie opracowania są niezwykle cenne w polskiej glottodydaktyce. Publikacja może być wykorzystywana w zakresie kształcenia znajomości polskich realiów wedle standardów obowiązujących dla poziomu C1 i C2. Każda jednostka lekcyjna zawiera stałe elementy: informacje wprowadzające, tekst podstawowy, słowniczek, ćwiczenia utrwalające i konwersacyjne. Do podręcznika dołączono klucz do ćwiczeń.

Accessibility