Język polski z mistrzami słowa

Mędak Stanisław

Wydawnictwo Petrus
Kraków 2016

Podręcznik w dużej mierze oparty na zasobach świata wirtualnego. Adresowany jest do obcokrajowców uczących się języka polskiego od poziomu B2. Teksty polskich mistrzów słowa pisanego (H. Sienkiewicza, W. Gombrowicza, L. Tyrmanda, M. Hłaski i in.) stanowią podstawę i punkt wyjścia do różnorodnych czynności analitycznych z zakresu wszystkich sprawności językowych, gramatyki i składni, słownictwa, słowotwórstwa i frazeologii. Publikacja składa się z 10 jednostek lekcyjnych, które zawierają: bogaty materiał ilustracyjny (zestawienia, wykazy, reguły), gotowe konstrukcje składniowe, zestawione informacje językoznawcze, leksykon wyrażeń frazeologicznych oraz zestaw 160 różnorodnych zadań i ćwiczeń.

Accessibility