Przejdź na wyższy poziom

Zarych Elżbieta

Wydawnictwo Nowela
Poznań 2014

Podręcznik skierowany do studentów na poziomie średnio zaawansowanym wyższym i zaawansowanym (B2-C1). Zebrano w nim teksty dotyczące polskiej kultury, tradycji, zwyczajów i aktualnej sytuacji Polski, które stanowią podstawę do ćwiczeń leksykalnych, słowotwórczych, ortograficznych i fonetycznych. Autorka bazuje na autentycznych tekstach prasowych, literackich, a także wypowiedziach studentów uczących się języka polskiego, które mają nie tylko doskonalić leksykę i porządkować zagadnienia gramatyczne, lecz także stanowić zachętę do dyskusji i analizy otaczającego nas świata.

Accessibility